ProChrist istentisztelet

Miből áll egy ProChrist istentisztelet?

A ProChrist egy egyhetes, 8 estéből álló evangélizációs sorozat, melynek főcíme Kétség és ámulat. Az igehirdetésekben és a színpadi jelenetekben napról napra más-más témát járnak körbe az előadók, megpróbálnak választ adni kétkedő kérdésekre, és segítenek rácsodálkozni Isten hatalmas ajándékaira. A videó ablakokban a 2009-es evangélizációból láthatnak részleteket, egy színpadi jelenetet és egy bizonyságtételt, mely bemutatja az evangélizáció tolmácsolását is, így lehet elképzelni, milyen lesz a közvetítés. A harmadik videón egy különös feldolgozású dal hallható a Bolyki Brothers közreműködésével.

A 2013-as év estéinek témái:

1. Hol találjuk a boldogságot?

2. Mennyi biztonsági háló kell?

3. Mi köze van a pénznek a hithez?

4. Mi segít, ha a szenvedés megkeserít?

5. Enyém, tiéd, senkié - kinek az Istene?

6. Mitől értékesek az értékeink?

7. Mi történik, ha meghal a szeretet?

8. Eltékozoljuk a jövőt?

A közvetítések megkezdése előtt minden gyülekezetnek lehetősége van, hogy negyedórás ráhangoló programot szervezzen, bemutathatja saját tevékenységeit, csoportjait. Énekkarok, ifjúsági csoportok, bibliakörök rövid bemutatkozó előadásokkal személyesebbé tehetik az alkalmakat. Az istentiszteleten német, angol nyelvű énekek hangzanak el, melyek feliratozva olvashatók, illetve néhány közülük magyarra lefordítva a Letöltés menüpont alatt megtalálható majd, így a helyi közösség is bekapcsolódhat az éneklésbe.

Az igehirdetést, színdarabokat, interjúkat szinkrontolmácsolással magyar nyelven hallgathatja a gyülekezet. Az igehirdetés után lehetőség van előrehívással megerősíteni az újonnan hitre jutottak elköteleződését. Ha ez a helyi gyülekezetben nem megszokott gyakorlat, akkor ezen a ponton javasolt a lelki vezetők bemutatása, hogy az alkalom után az érdeklődők diszkréten felkereshessék őket.

Az evangélizációs hét befejeztével a gyülekezetek rendelkezésére áll egy ProChrist kiadvány, mely kifejezetten az új gyülekezeti tagok lelki vezetéséhez, bibliaórákhoz nyújt vezérfonalat. Így az elkezdett missziós munka hosszú távon is folytatható.